Arbeidsrecht advocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 0546 - 79 90 37
Home > Ontslag
ontslag almelo

Dreigend ontslag in Almelo?

Ontslagen zijn altijd vervelend. Het is dan ook prettig als de afhandeling hiervan wél prettig verloopt. Als arbeidsrecht deskundigen in de regio Almelo kunnen wij zowel werknemers als werkgevers uitgebreid adviseren over hun rechten en plichten als het gaat om ontslag.

In de wet zijn een aantal regels vastgelegd rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Werkgevers worden geacht deze regels te kennen en na te leven. Werknemers worden in Nederland goed beschermd tegen ontslag, een werkgever moet dan ook een goede reden hebben om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hieronder vindt u de verschillende redenen:

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Disfunctioneren
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Ontslag op staande voet

Ontslagprocedures

Als werkgever kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV of bij de kantonrechter. Het UWV moet een ontslagvergunning afgeven voordat u de werknemer mag ontslaan. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter wordt ook wel ontbindingsprocedure genoemd en verloopt in feite in twee fasen. Eerst wordt het ontbindingsverzoek schriftelijk door de werkgever ingediend, waarop de werknemer de kans krijgt om te reageren via een verweerschrift.De rechtbank zal vervolgens een datum bepalen waarop de zitting zal plaatsvinden.

Ook werknemers kunnen naar de kantonrechter stappen. Niet alleen om beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te vragen, maar ook om een ontslagvergoeding te eisen. Het is in dergelijke situaties altijd aan te raden om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen die u kan ondersteunen. In Almelo en omstreken helpen wij u hier graag bij.

Menu