Arbeidsrecht advocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 0546 - 79 90 37
Home > Ontslagvergoeding
ontslagvergoeding almelo

Recht op een ontslagvergoeding?

Als werknemer wordt u in Nederland goed beschermd tegen ontslag. Als het dan toch zo ver komt, heeft u in veel gevallen ook nog recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding dient als compensatie voor het inkomstenverlies en wordt betaald door de werkgever. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u in de regio Almelo helpen bij uw ontslagprocedure en vertellen u precies waar u wel of geen recht op heeft. Belangrijk is dat u nooit zomaar iets tekent, want hiermee gaat u akkoord met het ontslag en verliest u mogelijk uw rechten.

De ontslagvergoeding verandert

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Hierdoor veranderen er een aantal regels op het gebied van ontslag. Zowel tijdelijke als vaste werknemers kunnen, mits zij minimaal twee jaar in dienst zijn geweest bij hun werkgever en niet om uitsluitende redenen zijn ontslagen, aanspraak maken op de zogenaamde transitievergoeding. Deze nieuwe vorm van vergoeding is erop gericht het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker te maken. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Wel of niet in aanmerking voor transitievergoeding?

Is uw ontslagprocedure gestart na 1 juli 2015? En werkte u minimaal twee jaar voor uw werkgever? Dan heeft u in principe recht op een transitievergoeding. Er zijn echter bepaalde gevallen waarin u géén recht heeft op een vergoeding bij ontslag. Dit is bijvoorbeeld zo als u:

  • korter dan twee jaar in dienst bent geweest;
  • ontslagen bent door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • bij uw ontslag nog geen 18 jaar bent en u gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt;
  • bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • bent ontslagen vanwege een faillissement, als uw werkgever uitstel van betaling heeft of wanneer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is op de werkgever;
  • een CAO heeft waarin een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen;
  • een nieuw tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract.

Heeft u vragen over de ontslagvergoeding of transitievergoeding? Aarzel dan niet om in Almelo of omgeving contact met ons op te nemen. We informeren u graag.

Menu